miércoles, 25 de agosto de 2010

Game Over al Castell de d'alt, INSERT COIN

Pues de camí amb el Javi veig que la Merolla del sector de baix enacara té el segon canto xop i optem per anar al sector de d'alt on estic a tiro de dos.

I després de calentar em monto la Tavella 7c+, d'un seqüència a bloc en placa vertial. L'havia provat feia pocs dies quedant-me pendent el pas d'aproximació al pas. I en aquesta ocasió, amb forces renovades, he aconseguit resoldre el pas. Més tard al segon pegue del dia aconsegueixo el road punk amb un lance boig. Visca!! Una via díficil de graduar, d'aquestes on molts opinen però menys encadenen. La mateixa guia ja porta a confusió, al dibuix 7c+ i al llistat de 7c. En qualsevol cas, la via és bona!

I després provo la Terrífic 7b+, la darrera que em queda per encadenar. El primer pegue és prou bo caient en plenes hostilitats.

Una estona de descans i li dono un nou pegue que serà el bo, així doncs primer sector que li poso el Game Over i on totes les vies són bones i la sombreta millor.

No hay comentarios: